Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
Rekrutacja
Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są pracownicy zatrudnieni w sektorze oświaty (pracownicy: szkół, przedszkoli i organów prowadzących) w województwie mazowieckim w wieku od 45 do 65 lat, którzy chcą zdobyć kompetencje określone w Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych i potwierdzić je zdobyciem odpowiedniego certyfikatu (ECDL).
 
Warunkiem uczestnictwa jest (należy spełnić wszystkie warunki łącznie):
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • miejsce zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego,
  • zatrudnienie w sektorze oświaty,
  • zgłoszenie się z własnej inicjatywy,
  • wiek od 45 do 65 lat.
Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie warunkami uczestnictwa w projekcie.
Ważne!  Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z tym, że osoba deklaruje uczestnictwo we wszystkich siedmiu obszarach tematycznych szkoleń (łącznie 127 h dydaktycznych) oraz przystąpienie do siedmiu egzaminów. Nie ma możliwości zgłaszania się na pojedyncze szkolenia.
 
DATA AKTUALIZACJI: 2011-01-12
Warto doczytać
Pozostałe informacje
» Regulamin uczestnictwa
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
» Terminy i miejsca szkoleń
box
Biuro projektu
ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław
tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-03-20
» na górę   » strona główna   »Drukuj