Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
Ankiety ewaluacyjne
Zgodnie z zapisami regulaminu, każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
Ankiety te powinny być wypełniane na początku i na końcu każdego modułu szkoleniowego.
 
Aby wypełnić ankietę, zaloguj się w serwisie ODKKO (odnośnik Konto), a następnie wybierz w menu po lewej stronie pozycję Ankiety do wypełnienia.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-23
box
Biuro projektu
ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław
tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-03-20
» na górę   » strona główna   »Drukuj