Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
O projekcie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu wymaganego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Zajęcia będą przygotowywały do zdania egzaminów ECDL i obejmowały swym zakresem: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
Celem projektu jest zdobycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie posiadanych umiejętności związanych z podstawową obsługą komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez 277 pracowników zatrudnionych w sektorze oświaty (pracownicy: szkół, przedszkoli i organów prowadzących) w województwie mazowieckim w wieku od 45 do 65 lat.
 
W ramach projektu w województwie mazowieckim przeprowadzonych zostanie 27 edycji szkoleń składających się z 7 kursów o zróżnicowanej tematyce:
 1. Podstawy technik informatycznych
  - dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów. Kurs trwa 11 h i kończy się egzaminem teoretycznym.
 2. Użytkowanie komputerów
  – dotyczy znajomości podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Kurs trwa 11 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 3. Przetwarzanie tekstów
  – dotyczy poprawnego wykorzystania komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Kurs trwa 21 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 4. Arkusze kalkulacyjne
  – dotyczy wykorzystania oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych. Kurs trwa 25 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 5. Bazy danych
  – dotyczy tworzenia i wykorzystania baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich. Kurs trwa 25 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  – dotyczy użycia technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu. Kurs trwa 13 h i kończy się egzaminem praktycznym.
 7. Usługi w sieciach informatycznych
  – dotyczy użytkowania ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Kurs trwa 21 h i kończy się egzaminem praktycznym.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych kursów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów Karta jest wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Uczestnicy projektu są zobowiązani zdać wszystkie siedem egzaminów najpóźniej do 30 listopada 2012 r.

Szczegółowy program oraz miejsca najbliższych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.
 
Przewidziano przeprowadzenie 27 edycji szkoleń [1 edycja obejmuje siedem kursów] dla łącznie 277  pracowników zatrudnionych w sektorze oświaty z terenu województwa mazowieckiego w wieku od 45 do 65 lat, w grupach po ok. 11 osób, co gwarantuje odpowiedni komfort pracy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa.
DATA AKTUALIZACJI: 2012-11-26
Pozostałe informacje
» Szkolenia w projekcie
» Efekty szkoleń
» Rekrutacja
» Ankiety ewaluacyjne
box
Biuro projektu
ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław
tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-03-20
» na górę   » strona główna   »Drukuj