Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
Efekty szkoleń
W szczególności po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
  • znał podstawowe założenia i pojęcia technologii informacyjnej i komunikacyjnej wraz z ich praktycznym zastosowaniem;
  • sprawnie korzystał z funkcji systemu operacyjnego i jego narzędzi użytkowych;
  • potrafił zgodnie z zasadami przygotować i wydrukować wszelkiego rodzaju dokumenty tekstowe;
  • potrafił wykonywać obliczenia z wykorzystaniem funkcji i formuł arkusza kalkulacyjnego oraz prezentować je na wykresach;
  • potrafił tworzyć bazy danych i zarządzać umieszczonymi w nich informacjami oraz umiejętnie wyszukiwać, filtrować i drukować te dane;
  • potrafił sprawnie tworzyć efektowne prezentację multimedialne, z zastosowaniem efektów animacyjnych;
  • potrafił posługiwać się narzędziami do pozyskiwania i przetwarzania informacji dostępnych w sieci Internet;
  • znał zasady działania i potrafił komunikować się z innymi użytkownikami sieci z wykorzystaniem poczty elektronicznej i innych metod komunikacji.

Uczestnicy, którzy zaliczą egzamin z poszczególnego modułu otrzymają Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Każdy uczestnik będzie miał możliwość podejścia do 7 egzaminów ramach projektu i uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-12-21
Pozostałe informacje
» Szkolenia w projekcie
» Efekty szkoleń
» Rekrutacja
» Ankiety ewaluacyjne
box
Biuro projektu
ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław
tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-03-20
» na górę   » strona główna   »Drukuj